REGULAMIN KONKURSU
„KONKURS WALENTYNKOWY”

Postanowienia Ogólne
1.    Niniejszy  Regulamin  określa  warunki,  na  jakich  odbywa  się  konkurs  „Konkurs  mikołajkowy”,  zwany        dalej
„Konkursem”.

2.    Organizatorem Konkursu jest „P and V” Sp. z o.o. ul. Goławicka 5/23, Warszawa, 03-550 NIP: 5321559357.

3.    Sponsorem nagród w konkursie jest: „P and V” Sp. z o.o.

4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy są fanami strony POTIS & VERSO (https://www.facebook.com/potisandverso/) i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.

5. Konkurs trwa od 08.02.2017r. godz. 21.00 do 12.02.2017r. godz. 21:00.

Uczestnicy Konkursu
1.    Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu są fanami strony POTIS & VERSO oraz wypełnią zadanie konkursowe.

2.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do drugiego  stopnia  pokrewieństwa),  a  także  innych  podmiotów  biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu     i przeprowadzeniu Konkursu.

3.    Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz kolejnych działań marketingowych, związanych wyłącznie ze stroną POTIS & VERSO (https://www.facebook.com/potisandverso/).

Zasady i przebieg konkursu
1.    Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

2.    Uczestnik biorący udział w konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3.    Każdy Uczestnik będący fanem strony POTIS & VERSO na Facebooku, wypełniając zadanie konkursowe bierze udział w konkursie i ma szansę na nagrodę. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu wpisu pod postem konkursowym, który opisuje w kilku zdaniach sukienkę ELANA marki POTIS & VERSO z sezonu jesień-zima 2016/17. Każdy Uczestnik może dodać wyłącznie jeden komentarz.

4.    Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli komentarz użytkownika zostanie uznany przez Jury jako wyróżniający się. Nagroda zostanie przyznana autorom trzech najciekawszych komentarzy. Ocena komentarzy pozostaje w gestii Jury.

5.    Wyniki zostaną ogłoszone na stronie POTIS & VERSO na Facebooku w dniu 13.02.2017 roku o godzinie 12:00.

6.    Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:
a)    Umieścić komentarz  pod  postem  konkursowym  na  Facebooku  POTIS  &  VERSO,  który  będzie  opisywał  w kreatywny sposób sukienkę ELANA marki POTIS & VERSO z aktualnej kolekcji jesień-zima 2016/17.
b)    Zapoznać    się    z    Regulaminem    Konkursu    i    z    zadaniem    konkursowym    na    stronie (https://www.facebook.com/potisandverso/).

7.    Prace niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.

8.    Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

Nagrody
1.    Nagrodami w konkursie są:
a)    za zajęcie  pierwszego  naszyjnik z kryształami marki POTIS  & VERSO,
b)    za zajęcie drugiego  miejsca  naszyjnik z czarnymi koralami  POTIS  & VERSO,
c)    za zajęcie trzeciego miejsca naszyjnik w złotym kolorze  marki POTIS & VERSO.

2.    Łącznie trzy sztuki produktów. Łączny koszt nagród nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

2.    Nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).

3.    Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

4.    Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.    Podanie przez Uczestnika konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 14 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.

6.    Nagrody zostaną wysłane przez organizatora na adres podany przez uczestnika konkursu.

7.    Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożność  odbioru  nagrody  ani  utrudnienia  w  jej  odbiorze    z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

8.    Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

9.    Koszt wysyłki nagród w granicach kraju pokrywa Organizator.

Postanowienia Końcowe
1.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach marketingowych. Osoba biorąca udział w konkursie może w dowolnym momencie zażądać od Organizatora zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z bazy Organizatora.

2.    W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

3.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.    Zgłoszenie swojej pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

5.    Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.

Serwis potisandverso.com wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×